НОВО софтуерно решение – Tremol mini Ресторант

23 Юни 2011

 

Режимът предоставя възможност за работа с основни функционалности: доставка, изписване, брак и инвентаризация.