Цени

TREMOL POS — Режими на работа ЦЕНА без ДДС

Магазин

Продажбата се приключва веднага с издаване на бон. Предоставя възможност за работа с операции като: заявки, доставка, изписване, брак, инвентаризация, производство, разплащания, ценови листи.

 
I Цена за първи лиценз  160 €
II Цена за всеки следващ лиценз 112 €

mini STORE

Продажбата се приключва веднага с издаване на бон. Предоставя възможност за работа с основни операции: доставка, изписване, брак и инвентаризация.

 
I Цена за лиценз за всяко работно място 69 €

ONLINE — работи в режим „Магазин“

Режимът представлява комуникация на касов апарат с персонален компютър, при която продажбите се извършват на касовото място, директно от касовия апарат, а се администрират от общ административен модул за обекта.

 
I ONLINE модул + Административен модул 100 €
II Касов апарат добавен в Онлайн режима 20 €

mini Ресторант

Продажбите се извършват в режим Ресторант – поддържат се отворени сметки, както и съставни артикули с рецепти. Предоставя възможност за работа с основни операции: доставка, изписване, брак и инвентаризация.

 
I Цена за лиценз за всяко работно място 99 €

Ресторант

Продажбите се извършват в режим Ресторант – поддържат се отворени сметки, както и съставни артикули с рецепти. Поддържа всички операции достъпни в режим „Магазин“.

 
I Цена за първи лиценз 220 €
II Цена за всеки следващ лиценз 154 €

handy POS

Продажбите се извършват в режим Ресторант или mini Ресторант. Приложението се използва чрез мобилни устройства (PDA, Mobile Phone, Smart Phone, Tablet PC, Android devices) за въвеждане и опериране с клиентски поръчки.

 
I Tremol POS Ресторант - първите две мобилни устройства, включени в системата са БЕЗПЛАТНИ. Цена за всяко следващо устройство 30 €
II Tremol mini Ресторант – цена за всяко мобилно устройство включено в системата 30 €

Пласмент

Продажбите се регистрират поетапно със стокови разписки и обединени фактури в Административния модул с отпечатване на бон. Предоставя възможност за работа с операции като: заявки, доставка, изписване, брак, инвентаризация, производство, разплащания, ценови листи към клиенти.

 
I Tremol POS – Пласмент свързан с фискално устройство  
  Цена за първи лиценз 160 €
  Цена за всеки следващ лиценз 112 €
II Tremol POS – Пласмент без фискално устройство (Експедиция)  
  Цена за лиценз за всяко работно място 60 €

WEB - работи в режим „Магазин“

Модул за централизиране на управлението и данните от няколко отдалечени обекта.

 
I Модул Централен Сървър 100 €
II Канал за връзка с обект 50 €

Цените са в евро и се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото
(1 EUR = 1.95583 BGN ).

Цените са без включено ДДС.

Стойността в поле „цена” се заплаща еднократно. В нея се включва:

  • инсталиране на програмата;
  • настройка на системата;
  • обучение;
  • ШЕСТМЕСЕЧНА гаранционна поддръжка, която включва:
    • периодични ъпдейти, консултации по телефон и имейл;
    • възможност за инсталиране на допълнителен Административен модул на компютър, предназначен за това.

Фирмата не носи отговорност при унищожена, загубена или повредена информация, причинена от хардуерен дефект, вируси или външна намеса.

Тремол ООД си запазва правото да променя цените при промяна на условията на пазара.