Продукти

Tremol POS Магазин

Режим на работа, покриващ нуждите на търговски обекти в различни сфери на търговия.

Tremol POS Mini STORE

Ключово решение за малки търговски обекти на атрактивна цена.

Tremol POS Online

Най-достъпният и опростен режим, позволяващ работа от много касови места и едновременно с това, следене на складовата наличност.

Tremol POS Ресторант

Интерактивен и удобен за работа интерфейс, предназначен за търговски обекти, работещи с рецепти и отворени сметки.

Tremol POS Пласмент

Гъвкаво и лесно за внедряване и поддръжка решение за управление на производствения процес.

Tremol POS Web

Модул за централизиране на управлението и данните от няколко отдалечени търговски обекта.

Tremol mini Ресторант

Продажбите се извършват в режим Ресторант – поддържат се отворени сметки, както и съставни артикули с рецепти. Предоставя възможност за работа с основни операции: доставка, изписване, брак и инвентаризация.

Tremol handy POS

Уеб приложение, предоставящо възможност за работа с мобилни устройства за въвеждане и опериране с клиентски поръчки в ресторантски режим в системата Tremol POS.